THỜI SỰ
Ấn Độ thu hút FDI cao kỷ lục

Theo Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại nội địa Ấn Độ (DPIIT), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ trong năm tài chính 2019-2020 đạt mức kỷ lục 49,97 tỷ...

THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
THÔNG TIN HỌP BÁO
TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM
Video
Xem toàn bộ