Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 102/2013/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 102/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 102/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành 05/09/2013
Ngày hiệu lực 01/11/2013
Loại văn bản Nghị định
Tệp đính kèm file102-2013-ND-CP.doc
  
Tìm kiếm tổ chức