Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định tính đến ngày 20/11/2018

22/11/2018

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được chỉ định tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2018.

- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước xem tại đây. Chi tiết các Quyết định chỉ định xem tại đây.

- Danh sách Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu xem tại đây.

 

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ