Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Định giá và đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

13/09/2017

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC).

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Định giá và đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Bộ Công Thương thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC).

- Địa chỉ: Số 3 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội;

- Giá trúng thầu: 2.644.060.000 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày;

- Loại hợp đồng: trọn gói.

2. Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên–Tisco để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 12 tháng 9 năm 2017 đến ngày 16 tháng 9 năm 2017.

3. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp (BCV)

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu có số điểm về mặt kỹ thuật thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là 80 điểm.

2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam.

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu có số điểm về mặt kỹ thuật thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là 80 điểm.

4. Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu trên sẽ được gửi trả lại cho các nhà thầu sau 30 ngày kể từ khi các nhà thầu nhận được thông báo này tại địa chỉ sau:

Cục Công nghiệp, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Bộ Công Thương chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

Cục Công nghiệp


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ