Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Yêu cầu báo cáo 6 tháng tình hình thực hiện Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh rượu

08/09/2017

Thực hiện Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, để giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu tại địa phương, ngày 14 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu.

Triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng tháng Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo kết quả thực hiện. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện một cách toàn diện của ngành trên phạm vi cả nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện đầy đủ việc tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và công tác chỉ đạo, thông tin tuyên truyền trong 6 tháng thực hiện chỉ thị, cập nhật số liệu đầy đủ, nêu cụ thể nguyên nhân, tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự pha chế, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.


Văn bản báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 20 tháng 9 năm 2017 (hoặc qua đường fax: 0422.202.525, địa chỉ email: thangngm@moit.gov.vn) để kịp thời tổ chức sơ kết Chỉ thị, báo cáo Chính phủ.


Chi tiết Công văn xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ