Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến đối với các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá

03/09/2020

Triển khai nhiệm vụ biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo Kế hoạch xây dựng TCVN hàng năm, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và biên soạn dự thảo 10 TCVN về thuốc lá theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo việc lấy ý kiến các bên có liên quan theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương gửi tới Quý cơ quan/tổ chức/cá nhân thuyết minh và dự thảo 10 TCVN về thuốc lá. Chi tiết Danh mục TCVN kèm theo Công văn này.

Bộ Công Thương đề nghị Quý cơ quan/tổ chức/cá nhân nghiên cứu, có ý kiến đối với 10 dự thảo TCVN nêu trên theo Mẫu Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo và gửi văn bản góp ý về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 22202420/0983181118 (Chị Vũ Thị Hồng Hạnh, chuyên viên). Email: hanhvth@moit.gov.vn./.

Chi tiết xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ