Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 133/2008/QĐ-TTg
Thông tin văn bản số: 133/2008/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 133/2008/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
Ngày ban hành 01/10/2008
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng   Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileQD 133-2008-TTG.DOC
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban