Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 26/2012/TT-BCT
Thông tin văn bản số: 26/2012/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 26/2012/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Ngày ban hành 21/09/2012
Ngày hiệu lực 05/11/2012
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Lê Dương Quang  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT26-2012-BCT.doc
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban