Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 197/2012/TT-BTC
Thông tin văn bản số: 197/2012/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 197/2012/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
Ngày ban hành 15/11/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Vũ Thị Mai  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT197-2012-BTC
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban