Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 160/QĐ-TTg
Thông tin văn bản số: 160/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 160/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015
Ngày ban hành 15/01/2013
Ngày hiệu lực 15/01/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Thiện Nhân  Phó Thủ tướng 
Tệp đính kèm file160-QÐ-TTg.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban