Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 29/2012/TT-BLĐTBXH
Thông tin văn bản số: 29/2012/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/2012/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành 10/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  Phạm Minh Huân  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT29-2012-BLDTBXH.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban