Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 12/2012/TT-BNV
Thông tin văn bản số: 12/2012/TT-BNV
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/2012/TT-BNV
Tên văn bản
Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Ngày ban hành 18/12/2012
Ngày hiệu lực 15/02/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Nội vụ  Trần Anh Tuấn  Thứ trưởng 
Số công báo 35+36Ngày đăng công báo21/01/2013
Tệp đính kèm fileTT12-2012-BNV.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban