Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 19/2013/TT-BTC
Thông tin văn bản số: 19/2013/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 19/2013/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
Ngày ban hành 20/02/2013
Ngày hiệu lực 10/03/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Vũ Thị Mai  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT19-2013-BTC.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban