Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 07/2013/TT-BCA
Thông tin văn bản số: 07/2013/TT-BCA
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 07/2013/TT-BCA
Tên văn bản
Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Ngày ban hành 30/01/2013
Ngày hiệu lực 20/03/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công An  Trần Đại Quang  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT07-2013-BCA.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban