Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 25/2012/TT-BTNMT
Thông tin văn bản số: 25/2012/TT-BTNMT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 25/2012/TT-BTNMT
Tên văn bản
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày hiệu lực 18/02/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài nguyên Môi trường  Trần Hồng Hà  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT25-2012-BTNMT.doc
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban