Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 15/2012/TT-BNV
Thông tin văn bản số: 15/2012/TT-BNV
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 15/2012/TT-BNV
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Ngày ban hành 25/12/2012
Ngày hiệu lực 15/02/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Nội vụ  Trần Anh Tuấn  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm file15-2012-TT-BNV1.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban