Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 16/2013/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 16/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 16/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 06/02/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileND16-2013-CP.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban