Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 08/2013/TT-BTC
Thông tin văn bản số: 08/2013/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08/2013/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
Ngày ban hành 10/01/2013
Ngày hiệu lực 01/03/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Phạm Sỹ Danh  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT08-2013-BTC.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban