Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 755/QĐ-BTC
Thông tin văn bản số: 755/QĐ-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 755/QĐ-BTC
Tên văn bản
Quyết định về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Ngày ban hành 16/04/2013
Ngày hiệu lực 16/04/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Nguyễn Đức Chi  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileQD755-BTC.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban