Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 04/2013/TT-BNV
Thông tin văn bản số: 04/2013/TT-BNV
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04/2013/TT-BNV
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Ngày ban hành 16/04/2013
Ngày hiệu lực 01/06/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Nội vụ  Văn Tất Thu  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT04-2013-BNV.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban