Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 25/2013/QĐ-TTg
Thông tin văn bản số: 25/2013/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 25/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày ban hành 04/05/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Thiện Nhân  Phó Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileQD25-2013-TTg.PDF
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban