Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 50/2013/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 50/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 50/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc tại các công ty này
Ngày ban hành 14/05/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileND50-2013-CP.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban