Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 11/2013/TT-NHNN
Thông tin văn bản số: 11/2013/TT-NHNN
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 11/2013/TT-NHNN
Tên văn bản
Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Ngày ban hành 15/05/2013
Ngày hiệu lực 01/06/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Ngân hàng Nhà nước  Nguyễn Đồng Tiến  Phó Thống đốc 
Tệp đính kèm fileTT11-2013-NHNN.PDF
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban