Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 54/2013/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 54/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 54/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định về bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Ngày ban hành 22/05/2013
Ngày hiệu lực 22/05/2013
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileND54-2013CP.PDF
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban