Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 3557/QĐ-BCT
Thông tin văn bản số: 3557/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 3557/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức của Bộ Công Thương công tác tại các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành 31/05/2013
Ngày hiệu lực 31/05/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Vũ Huy Hoàng  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm fileQD3557-BCT.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban