Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 20/2013/TT-BCT
Thông tin văn bản số: 20/2013/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 20/2013/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Ngày ban hành 05/08/2013
Ngày hiệu lực 15/10/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Lê Dương Quang  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT20-2013-BCT.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban