Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 32/2013/TTLT-BCT-BTC
Thông tin văn bản số: 32/2013/TTLT-BCT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 32/2013/TTLT-BCT-BTC
Tên văn bản
Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
Ngày ban hành 04/12/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Lê Dương Quang  Thứ trưởng 
Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTTLT32-2013-BCT-BTC.rar
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban