Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 27/2013/TT-BLĐTBXH
Thông tin văn bản số: 27/2013/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2013/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 18/10/2013
Ngày hiệu lực 15/12/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm file27-2013-TT-BLDTBXH.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban