Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 9428/QĐ-BCT
Thông tin văn bản số: 9428/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 9428/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc phê duyệt qui hoạch phát triển hệ thống trung tâm hội chợ triển lãm trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 13/12/2013
Ngày hiệu lực 13/12/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Vũ Huy Hoàng  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm fileQD9428-BCT.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban