Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 14/2014/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 14/2014/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14/2014/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 15/04/2014
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileND14-2014-CP.PDF
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban