Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 37/2015/TT-BCT
Thông tin văn bản số: 37/2015/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 37/2015/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ngày ban hành 30/10/2015
Ngày hiệu lực 15/12/2015
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Cao Quốc Hưng  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT37-2015-BCT.rar
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban