Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 19-2017/NQ-CP
Thông tin văn bản số: 19-2017/NQ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 19-2017/NQ-CP
Tên văn bản
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành 06/02/2017
Ngày hiệu lực 06/02/2017
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileNQ19.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban