Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 02/2017/TT-BCT
Thông tin văn bản số: 02/2017/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/2017/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
Ngày ban hành 10/02/2017
Ngày hiệu lực 27/03/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm file10Feb17TT02_2017_TT-BCTgiatruyentaidien.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban