Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 440/QĐ-BCT
Thông tin văn bản số: 440/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 440/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 15/02/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm fileQuychetiepcongdan-BCT.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban