Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 636/QĐ-BCT
Thông tin văn bản số: 636/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 636/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm filePhe-duyet-ke-hoach-trien-khai-dot-cao-diem-kiem-tra-vi-pham-sx-gia-cong-phan-bon-vo-co.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban