Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 02/CT-BCT
Thông tin văn bản số: 02/CT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/CT-BCT
Tên văn bản
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày hiệu lực 14/03/2017
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm filect02.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban