Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 698/QĐ-BCT
Thông tin văn bản số: 698/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 698/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016
Ngày ban hành 07/03/2017
Ngày hiệu lực 07/03/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm fileQuyetdinh698_07.3.2017.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban