Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 04/CT-BCT
Thông tin văn bản số: 04/CT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04/CT-BCT
Tên văn bản
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh   
Tệp đính kèm fileChithi04BCT2017.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban