Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 1331/QĐ-BCT
Thông tin văn bản số: 1331/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1331/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 18/04/2017
Ngày hiệu lực 18/04/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm file1331qdbct.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban