Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 35/2003/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 35/2003/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 35/2003/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành 04/04/2003
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Phan Văn Khải   
Tệp đính kèm fileND 35-2003-CP.doc
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban