Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó trước bão Nock-ten (27/12/2016)

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa có Công điện yêu cầu Sở Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty, các nhà máy thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động phòng chống lụt bão.

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Trang chuyên đề