Đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA) (19/11/2012)

1. Quyết định khởi động đàm phán: Tháng 04 năm 2012, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với phía EFTA chính thức khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA. Phiên đàm phán đầu tiên đã diễn ra từ ngày 22-25 tháng 05 năm 2012, tại Hà Nội.

  • Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định TPP) hiện nay có 9 nước tham gia đàm phán, gồm Bru-nây, Chi-lê, Hoa Kỳ, Ma-lai-xia, Niu Di-lân, Ôt-xtrây-lia, Pê-ru, Việt Nam và Xinh-ga-po.Ngoài các nội dung truyền thống như mở cửa thị trường hàng hoá, đầu tư, dịch vụ... Hiệp định TPP còn đề cập nhiều vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, liên kết chuỗi cung ứng v.v...
  • Tháng 3 năm 2010, Việt Nam và Hàn Quốc đã thành lập Nhóm Công tác chung về FTA Việt Nam – Hàn Quốc với thành phần là đại diện các cơ quan Chính phủ, cơ quan nghiên cứu của hai nước với mục đích thực hiện các nghiên cứu chung về tính khả thi của việc ký kết một hiệp định FTA song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
  • Việc nghiên cứu khả năng đàm phán Khu vực mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Nga/Liên minh Hải quan được bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2010. Từ đó đến nay, Nhóm nghiên cứu chung gồm đại diện của 4 nước (Việt Nam, Nga, Belarus, Kazakhstan) đã tiến hành được 4 phiên họp và đã cơ bản hoàn thành nội dung của nghiên cứu.
  • Bên lề Hội nghị ASEM 8 vào tháng 10 năm 2010 tại Brúc-xen, Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tuyên bố nhất trí khởi động đàm phán Hiệp định FTA VN - EU sau khi cấp kỹ thuật hai bên hoàn tất tham vấn các nội dung cần thiết.
Trang chuyên đề