Bộ Công Thương quyết giảm thủ tục tiếp cận điện năng cho doanh nghiệp và người dùng (03/12/2016)

Thông tư 24 do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành tiếp tục loại bỏ thủ tục xác nhận sự phù hợp với quy hoạch đối với tất cả các quy mô công trình; đồng thời giúp thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng giảm được 03 ngày đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương