Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Bru-nây Đa-rút-sa-lam (29/08/2016)

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2016, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến Bru-nây Đa-rút-sa-lam, đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Ngài Lim Jock Seng, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Bru-nây Đa-rút-sa-lam đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Bru-nây Đa-rút-sa-lam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Bru-nây Đa-rút-sa-lam, tổ chức tại khách sạn Empire, thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan, Bru-nây Đa-rút-sa-lam.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương