Giờ Trái đất 2017: "Bật tương lai" từ những hành động nhỏ nhất (25/03/2017)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, chỉ cần một hành động nhỏ là tắt công tắc, chúng ta đã "bật tương lai" - một tương lai cho trái đất, địa cầu này và cho tất cả những người dân chúng ta.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương