Áp dụng hình thức kỷ luật "Buộc thôi việc đối với ông Vũ Đình Duy" (02/12/2016)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ký quyết định số 4698/QĐ-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2016 áp dụng hình thức kỷ luật Buộc thôi việc đối với ông Vũ Đình Duy.
loading ...
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương