Việt Nam tham vấn công khai vụ biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu  (23/01/2017)

Phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc SG05) sẽ diễn ra vào lúc 9h, Thứ Năm, ngày 16 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp 101, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương