Thứ trưởng Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương  (22/10/2014)

Ngày 22/10/2014, đồng chí Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã vinh dự nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương