Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia (25/04/2015)

Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam – Malaysia đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 và các Hội nghị liên quan. Kỳ họp được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Ngài Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương