Quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản: đặt mình vào doanh nghiệp (30/09/2016)

Sáng ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với các thành viên ban soạn thảo Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương