Diễn đàn Năng lượng Việt Nam -Thái Lan lần thứ nhất (23/11/2015)

Sáng 23/11, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Năng lượng-Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng Lượng Thái Lan tổ chức “Diễn đàn Năng lượng Việt Nam-Thái Lan lần thứ nhất”.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương