MOIT kết nối số 3: Siết chặt quản lý thị trường thuốc lá lậu (31/10/2014)

MOIT kết nối số 3 chủ đề: “Siết chặt quản lý thị trường thuốc lá lậu” với nhiều câu hỏi hấp dẫn sẽ được các khách mời là ông Nguyễn Trọng Tín – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương và ông Vũ Văn Cường – Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giải đáp.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương