Bộ Công Thương: Hết quý III phải có chuyển biến rõ rệt trong chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu (26/03/2015)

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vừa ký Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương