Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua việc hủy bỏ chương trình thanh tra cá da trơn mới của Hoa Kỳ (26/05/2016)

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về việc hủy bỏ chương trình thanh tra cá da trơn mới của Hoa Kỳ.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương