Hoạt động của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 47 (24/01/2017)

Các hoạt động của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đoàn Việt Nam tham dự WEF 2017, phù hợp với vị thế nước Chủ tịch APEC 2017.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương