Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 14/04 đến 20/04/2014 (19/04/2014)

Trong tuần, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đã tham dự Hội thảo Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc; Thứ trưởng Lê Dương Quang dự phiên họp giữa hai đồng Phó Chủ tịch Tổ công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên. Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 24, tại Hà Nội cũng đã diễn ra Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2014.