Phối hợp quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô (17/12/2014)

Ngày 17/12, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã cùng chủ trì phiên họp liên Bộ lần thứ nhất nhằm triển khai “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô”.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương