"Lạng Sơn đã chủ động ứng phó và khắc phục nhanh chóng hậu quả cơn bão số 2" (24/07/2014)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đoàn công tác của Bộ đến Cao Lộc, Lạng Sơn vào chiều muộn ngày 22/7, nước trên sông Kỳ Cùng đã rút nhiều… nhưng hậu quả của cơn bão để lại vẫn còn nguyên, bùn sình lầy lội, rác, đất ngổn ngang, hai bên đường những cánh đồng hoa màu dập nát.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương