Khóa họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary (27/03/2017)

Sáng ngày 24/3/2017 tại Budapest, Hungary, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam đã cùng với Ngài Dr. László Szabó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, Chủ tịch Phân ban Hungary đồng chủ trì Phiên họp toàn thể Khóa họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương