Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 29/8/2014 (29/08/2014)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 29/8/2014.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương