Thông tin về việc xử phạt đối với Vinastas trong vụ "nước mắm nhiễm asen" (26/05/2017)

Cụ thể, Vinastas bị phạt tiền 15.000.000 đồng và buộc thu hồi các ấn phẩm do hiệp hội này đã phát hành.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương