Trang chủ anh Văn bản điều hành anh Văn bản số 27/2012/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 27/2012/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2012/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Ngày ban hành 06/04/2012
Ngày hiệu lực 25/05/2012
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm file27_2012_ND-CP_12216402.pdf
  
Vanbandieuhanh