Trang chủ anh Văn bản điều hành anh Văn bản số 30/2013/TT-BCT
Thông tin văn bản số: 30/2013/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 30/2013/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Ngày ban hành 14/11/2013
Ngày hiệu lực 25/12/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Lê Dương Quang  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT30-2013-BCT.pdf
  
Vanbandieuhanh