Trang chủ anh Văn bản điều hành anh Văn bản số 08/2003/QH11
Thông tin văn bản số: 08/2003/QH11
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08/2003/QH11
Tên văn bản
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành 14/11/2008
Ngày hiệu lực 14/11/2008
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội     
Tệp đính kèm file723-08_2003_QH11 Luat sua doi bo sung Luat thue Tieu thu dac biet 1998.zip
  
Vanbandieuhanh