Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 46/2007/QĐ-BYT
Thông tin văn bản số: 46/2007/QĐ-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 46/2007/QĐ-BYT
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"
Ngày ban hành 19/12/2007
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ   Cao Minh Quang   Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileQD 46-2007-BYT
  
Vanbandieuhanh