Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 07/2012/TT-BNV
Thông tin văn bản số: 07/2012/TT-BNV
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 07/2012/TT-BNV
Tên văn bản
Thông tư Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Ngày ban hành 22/11/2012
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Nội vụ  Văn Tất Thu  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT07-2012-BNV.pdf
  
Vanbandieuhanh