Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 16/2013/TT-BTC
Thông tin văn bản số: 16/2013/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 16/2013/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Ngày ban hành 08/02/2013
Ngày hiệu lực 25/03/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Đỗ Hoàng Anh Tuấn  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT16-2013-BTC.pdf
  
Vanbandieuhanh