Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 154/2013/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 154/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 154/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
Ngày ban hành 08/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileND154-2013-CP.pdf
  
Vanbandieuhanh